Просім аб малітве!

просім аб малітвеДарагія парафіяне і ўсе, каму не абыякавы лёс будовы санктуарыя Божай Міласэрнасці ў Беларусі! Просім вас аб малітве ў інтэнцыі вырашэння цяжкай сітуацыі, звязанай з падпісаннем дазволу на будаўніцтва Дзяржбуднадзорам! Маем патрэбу ў вашых малітвах! Будзем прасіць св. Юзафа, каб апекаваўся гэтай справай. Заахвочваем маліцца літанію і малітву да св. Юзафа ў гэтай інтэнцыі.

Літанія да святога Юзафа

Кірые, элейсон,
Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас,
Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,
– змілуйся над намі.
Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
– змілуйся над намі.
Духу Святы, Божа,
– змілуйся над намі.
Святая Тройца, адзіны Божа,
– змілуйся над намі.

Святая Марыя,
– малiся за нас.
Святы Юзэфе,
– малiся за нас.
Слаўны патомак Давіда,
– малiся за нас.
Святло патрыярхаў,
– малiся за нас.
Абраннік Багародзіцы,
– малiся за нас.
Прачысты апякуне Панны,
– малiся за нас.
Апякуне Сына Божага,
– малiся за нас.
Клапатлівы абаронца Хрыста,
– малiся за нас.
Галава Найсвяцейшай Сям’і,
– малiся за нас.
Юзэфе найсправядлівейшы,
– малiся за нас.
Юзэфе найчысцейшы,
– малiся за нас.
Юзэфе наймудрэйшы,
– малiся за нас.
Юзэфе наймужнейшы,
– малiся за нас.
Юзэфе найпакорнейшы,
– малiся за нас.
Юзэфе найвярнейшы,
– малiся за нас.
Люстра цярплівасці,
– малiся за нас.
Прыхільнік убоства,
– малiся за нас.
Узор працуючых,
– малiся за нас.
Аздоба сямейнага жыцця,
– малiся за нас.
Апякуне паннаў,
– малiся за нас.
Апора сем’яў,
– малiся за нас.
Суцяшэнне няшчасных,
– малiся за нас.
Надзея хворых,
– малiся за нас.
Апякуне паміраючых,
– малiся за нас.
Пострах злых духаў,
– малiся за нас.
Апякуне Касцёла святога,
– малiся за нас.

Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
– даруй нам, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
– выслухай нас, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
– змілуйся над намі.

С.: Устанавіў яго панам свайго дома.
Н.: І гаспадаром усіх сваіх уладанняў.

Молімся: Божа, Ты ў сваім цудоўным Провідзе ўчыніў святога Юзафа абраннікам Найсвяцейшай Маці Твайго Сына, дай, просім, каб, ушаноўваючы яго як нашага апекуна на зямлі, мы былі годныя яго заступніцтва ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага.
Н.: Амэн.

Малітва да св. Юзафа
У цябе, святы Юзэфе, шукаем мы паратунку ў нашай нядолі. Звяртаючыся па дапамогу да тваёй Найсвяцейшай Абранніцы Панны Марыі, з даверам просім таксама тваёй апекі. Праз любоў, якая яднала цябе з Найсвяцейшай Багародзіцай, і праз тваю айцоўскую апеку, якою ты атуляў Езуса ў дзяцінстве, пакорна просім: глянь ласкава на спадчыну, якую Езус Хрыстус здабыў крывёю сваёю, і сваім магутным заступніцтвам дапамажы нам у патрэбах нашых, у вырашэнні цяжкай сітуацыі, звязанай з падпісаннем Дзяржбуднадзорам дазволу на будаўніцтва санктуарыя Божай Міласэрнасці.
Прадбачлівы апякуне Сям’і Божай, апякуйся абраным патомствам Езуса Хрыста. Адхілі ад нас, мілы ойча, усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абаронца! Прыйдзі да нас ласкава з нябеснаю дапамогаю ў гэтым змаганні з сіламі цемры і, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала Ягонаму жыццю, так цяпер барані святы Касцёл Божы ад варожых нападаў і ўсялякіх перашкодаў.
Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы, па тваім прыкладзе і тваёю дапамогаю падтрыманыя, маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амэн.